Podstránky: Hospicové hnutí v ČR  | Kde najdete hospice?  | Ze života hospiců  | FAQ 


Nejčastější otázky a odpovědi

Co je hospic?

Hospic není nemocnicí ani léčebnou dlouhodobě nemocných či domovem důchodců.

Je to nestátní zdravotnické zařízení, které pečuje o pacienty v terminálním stadiu jejich onemocnění. Přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala všechny své možnosti a nepostačuje či není možná péče v domácím prostředí. Hospic řeší nejen tělesné potřeby vážně nemocných pacientů, ale také jejich potřeby psychické, sociální a duchovní.Pacientovi je v hospici poskytována péče podle zásad paliativní medicíny, jejímž cílem je dosažení co možná nejlepší kvality života až do jeho přirozeného konce.

Hospic nemocnému garantuje že:

  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
  • v posledních chvílích svého života nezůstane osamocen

Co je paliativní péče?

Paliativní péče je komplexní péče o pacienty, jejichž nemoc již nereaguje na kurativní léčbu. Léčí příznaky, symptomy nemoci, kde již není možné odstranit, vyléčit její příčinu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších nepříjemných symptomů, které s sebou závěrečná stadia těžkých onemocnění přináší, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb pacienta. Cílem paliativní péče je dosažení co možná nejlepší kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin. 

Jaký je hlavní rozdíl v péči o nemocné mezi nemocnicí a hospicem?

České zdravotnictví patří k nejvyspělejším na světě, má však jeden vážný handicap - řeší pouze tělesné potřeby vážně nemocných pacientů. Jejich potřeby psychické, sociální a spirituální jsou často podceňovány. Hospic se snaží uspokojit všechny potřeby pacienta a navíc pečuje i o jeho blízké, kteří mají možnost být s nemocným v hospici ubytováni a doprovázet jej v závěru života. Je-li třeba, péče pokračuje i po mrti pacienta, péčí o pozůstalé.

Co je potřeba před přijetím do hospice?

K přijetí do hospice je potřeba svobodný písemný souhlas pacienta a vyplněná žádost, kterou je možné vyzvednout přímo v hospici nebo stáhnout z internetu či nechat poslat poštou. Žádost musí být vždy vyplněna ošetřujícím lékařem, aby bylo jasné, že byly vyčerpány všechny možnosti léčby, jaké léky pacient užívá atd.

Pro přijetí do hospice je indikován pacient:

  • kterého jeho postupující nemoc ohrožuje na životě
  • který potřebuje paliativní péči a současně není nutná hospitalizace v nemocnici
  • u kterého není možná nebo nestačí domácí péče

Nejčastějšími pacienty hospice jsou nemocní v pokročilém stadiu onkologických onemocnění, méně často pak nemocní v terminálním stadiu jiných onemocnění.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky