Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Domácímu hospici Athelas v Písku jsme předali potřebné prostředky na nákup polohovacího lůžka

Finanční dar ve výši 25 tisíc Kč jsme ve středu 23. září 2020 předali ředitelce Domácího hospice Athelas v Písku. Hospic z našeho daru zakoupí polohovací lůžko pro nevyléčitelně nemocné pacienty v domácí péči.

"Díky daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme polohovací lůžko MEYRA Ecofit plus, které zapůjčujeme terminálně nemocným do domácího prostředí zdarma," říká ředitelka hospice Mgr. Daniela Nechvátalová. "Lůžko poslouží 50 až 60 nemocným v terminálním stadiu z okresu Písek, Strakonice a oblasti Týna nad Vltavou. Sekundární cílovou skupinou jsou pak pečující, kterým poskytnuté lůžko velmi ulehčuje manipulaci s nemocným a umírajícím zase zajistí komfort při jejich pobytu na lůžku," doplňuje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

V rámci projektu Právo umírat bezbolestně pomáháme hospicům s léčbou bolesti

Finanční dar ve výši 20 tisíc Kč na nákup léků proti bolesti jsme v úterý 8. září 2020 předali ředitelce Hospice v Mostě. Celkově jsme mostecký hospic podpořili částkou dosahující téměř 380 tisíc Kč.

"Většina našich pacientů jsou lidé, u nichž bylo diagnostikováno onkologické onemocnění, které je často doprovázeno jak fyzickými bolestmi, tak i psychickou zátěží," říká ředitelka hospice Blanka Števicová."Tyto negativní projevy jsme však schopni eliminovat či úplně odstranit s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu potřebného k šetrné péči," vysvětluje ředitelka. "Cena těchto prostředků však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které nám hradí zhruba 44% nákladů na zdravotní péči o nemocné. Zbytek jsme tak nuceni hradit sami, což je pro nás velmi obtížné. Z tohoto důvodu je pro nás nepostradatelná pomoc našich dárců, příznivců a podporovatelů, mezi které NF Umění doprovázet již léta patří," doplňuje. Bližší informace viz:  Tisková zpráva

Podpořili jsme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni

Ve středu 26. srpna 2020 jsme navštívili Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni a její ředitelce předali finanční dar ve výši 20 tisíc Kč. Dar je určen na vybavení dvou zdravotních brašen. Celkově jsme třeboňský hospic podpořili částkou dosahující téměř 250 tisíc Kč.

"V loňském roce jsme rosžířili oblast naší působnosti o Jindřichohradecko, čímž došlo k nárůstu nejen počtu pacientů, ale také k personálnímu navýšení zdravotnického týmu," říká ředitelka hospice Mgr. Irena Kalná. "Z tohoto důvodu potřebujeme doplnit kompletní vybavení týmu zdravotních sester o další dvě zdravotní brašny obsahující základní zdravotnické vybavení pro poskytování mobilní specializované paliativní péče v terénu. Finanční prostředky od NF Umění doprovázet dále využijeme na zakoupení infuzního stojanu, infuzních setů a dalších zdravotnických pomůcek," doplňuje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Napsali o nás: jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/nadacni-fond-umeni-doprovazet-venoval-hospicu-sv-kleofase-20-tisic-20200826.html

Hospic sv. Jana N. Neumanna pořídí lineární dávkovač léků

Finanční dar ve výši 34 tisíc Kč jsme ve čtvrtek 9. července 2020 předali Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Ten jej použije na nákup lineárního dávkovače léků pro těžce nemocné  pacienty v domácí péči. Celkově jsme tento hospic podpořili částkou dosahující téměř 650 tisíc Kč.

"Cílem našeho projektu "Staráme se s láskou" je vybavit domácí hospice zdravotními přenosnými přístroji a zdravotním materiálem, které pomohou zdravotníkům v terénu postarat se o své těžce nemocné pacienty," říká ředitel prachatického hospice PhDr.Mgr. Robert Huneš, MBA. "Součástí základního vybavení je i výše zmíněný lineární dávkovač léků, který je velkým pomocníkem při léčbě bolesti. Díky finanční pomoci NF Umění doprovázet můžeme jeden dávkovač zakoupit, za což jsme moc rádi," dodává. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Návštěva Vojenské sekce Stálé delegace při NATO a EU

Ve středu 1. července 2020 jsme u nás přivítali zástupce Vojenské sekce Stálé delegace při NATO a EU, kteří nám slavnostně předali šek v hodnotě 4 196 euro pro české hospice. Moc děkujeme za podporu!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky