Podstránky: Novinky  | Poslání a cíle  | Správní rada  | Revizor  | Výroční zprávy  | Statut  | Pro žadatele 


Náš první dar v roce 2020 patří domácímu hospici v Tachově

Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme v úterý 7. ledna 2020 předali zástupcům domácího hospice v Tachově. Dar je určen na nákup lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné klienty tohoto hospice.

Domácí hospicovou péči poskytuje mobilní hospic v Tachově od ledna 2016. "V roce 2016 měl hospic 33 klientů, o rok později jsme pečovali o 32 klientů, v roce 2018 to už bylo 44 klientů a předpokládáme, že i v roce 2019 udržíme počet klientů na podobné výši", říká Alena Votavová, ředitelka hospice. "Se zvyšujícím se počtem našich klientů jsme však zaznamenali i zvýšený zájem o zápůjčku kompenzačních pomůcek, což pro nás znamená nutnost jejich navýšení a zároveň nárůst finančních prostředků na jejich pořízení", vysvětluje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Lineární dávkovač léků pro Hospic svaté Hedviky v Kladně

Finanční dar ve výši 17 451 Kč jsme dnes předali ředitelce Hospice svaté Hedviky v Kladně. Dar je určen na nákup lineárního dávkovače léků ARKUS 600 pro těžce nemocné pacienty v domácí péči.

Finance na nákup lineárního dávkovače léků věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Bližší informace viz: Tisková zpráva

Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pro Nadační fond Umění doprovázet

Mnohokrát děkujeme všem za podporu a účast na benefičním koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, který pro nás v letošním roce vystoupil za doprovodu akordeonisty Ladislava Horáka.

Koncert se uskutečnil v pondělí 2. prosince 2019 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Krásné skladby ve znamení tanga v podání Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka, umocněny krásným prostředím Tereziánského sálu, byly pro všechny posluchače jistě nejen krásným hudebním zážitkem, ale i příjemným vstupem do začínajícího adventu. Moc děkujeme panu Svěcenému za podporu i dlouholetou spolupráci a těšíme se na další krásné koncerty!! Bližší informace viz.: Tiskova zprava

Domácí hospic Setkání od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků

Hospic Setkání z Rychnova nad Kněžnou od nás získal potřebné finance na zakoupení lineárního dávkovače léků pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Finanční dar ve výši 30 tisíc Kč jsme paní ředitelce předali osobně ve středu 20. listopadu 2019.

Domácí hospic Setkání poskytuje zdravotní i lidskou podporu těžce nemocným pacientům a jejich rodinám na území Rychnovska od roku 2014. Za tu dobu poskytl službu více než 200 rodinám, které pečovaly o nevyléčitelně nemocného doma. " K tomu, abychom mohli poskytovat domácí hospicovou péči, potřebujeme nutně přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění", uvedla ředitelka hospice Mgr. Andrea Kolaříková. "Jedním z těchto přístrojů je i výše zmíněný lineární dávkovač, který slouží k přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení každého hospice", doplňuje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva
www.hospicrychnov.cz/l/novy-linearni-davkovac/

Domácí hospic Nablízku zakoupí z našeho daru lineární dávkovač léků

V pátek 25. října 2019 jsme navštívili Domácí hospic Nablízku v Lysé nad Labem a jeho ředitelce předali finanční dar ve výši 30 tisíc Kč na nákup lineárnho dávkovače léků, který sloužík přesnému a kontinuálnímu podávání léků a patří mezi základní vybavení v poskytování domácí hospicové péče.

"K tomu, abychom byli schopni zajistit důstojný odchod nevyléčitelně nemocných v rodinném prostředí, potřebujeme nutně přístroje a zdravotnické pomůcky, bez nichž by nebylo možné kvalitní paliativní péči prostřednictvím mobilní hospicové služby poskytovat," říká Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka Domácího hospice Nablízku. "V roce 2016 jsme doprovodili 6 klientů, o rok později 25 klientů a v roce 2018 to už bylo 37 klientů. Se zvyšujícím se počtem našich klientů jsme zaznamenali i zvýšený zájem o bezplatnou zápůjčku kompenzačních pomůcek, což pro nás znamená nutnost jejich navýšení a zároveň nárůst finančních prostředků na jejich pořízení," vysvětluje ředitelka. Bližší informace viz: Tisková zpráva

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43

Zůstaňte v kontaktu. Novinky e-mailem.

Nechte si občas do schránky poslat aktuality.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky