Podstránky: Aktuálně sháníme  | Právo umírat bezbolestně  | Přístroje a zdravotnické pomůcky  | Mediální kampaň ke zlepšení povědomí o hospicích  | Světový den hospice a paliativní péče  | Vzdělávání odborného personálu v hospicích  | Poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké  | Půjčovna kompenzačních pomůcek  | Jak jsme již pomohli 


Přístroje a zdravotnické pomůcky

Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění, což je v hospici jedním z prvořadých úkolů. Jedná se např. o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky nebo invalidní a toaletní vozíky.

Snažíme se získávat finanční prostředky nejen pro již fungující hospice, ale především pro nově vznikající. Kromě toho chceme také rozšířit služby půjčoven a tím podpořit domácí hospicovou péči, čímž umožníme vážně nemocným pacientům, aby mohli co nejdelší dobu své nemoci trávit v domácím prostředí mezi svými blízkými, kteří se o ně starají a kde je jim nejlépe.


Pokud chcete přispět na tento projekt, použijte, prosím, jako variabilní symbol 200605 a toto číslo bankovního účtu: 0397915339/0800.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky