Podstránky: Aktuálně sháníme  | Právo umírat bezbolestně  | Přístroje a zdravotnické pomůcky  | Mediální kampaň ke zlepšení povědomí o hospicích  | Světový den hospice a paliativní péče  | Vzdělávání odborného personálu v hospicích  | Poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké  | Půjčovna kompenzačních pomůcek  | Jak jsme již pomohli 


Vzdělávání odborného personálu v hospicích

Nadační fond Umění doprovázet podporuje vzdělávací aktivity, které přispívají ke zvýšení odbornosti zaměstnanců v hospicích. Chceme se podílet např. na nákupu odborných publikací, přispívat na konference, stáže, kurzy nebo semináře.

Hospic je nestátní zdravotnické zařízení, které řeší nejen tělesné potřeby vážně nemocných pacientů, ale také jejich potřeby psychické, sociální a spirituální.

O pacienty se zde stará odborný personál, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, sociální pracovnice, psycholog a duchovní. Jejich práce je vysoce odborná a nemůže ji dělat každý. Je to práce náročná nejen fyzicky, ale hlavně psychicky, s hrozbou syndromu vyhoření. K jeho prevenci slouží zejména pravidelné týmové supervize pro zaměstnance, ale také neustálé vzdělávání, a to nejen v oblasti odborné, ale také v oblasti komunikace, psychologie nebo v oblasti duchovní.

Finanční prostředky, které však mohou v hospici  na vzdělávání svých zaměstnanců uvolnit,  neodpovídají většinou skutečným potřebám. Nadační fond Umění doprovázet přislíbil hospicům v této oblasti podporu.

Pokud chcete přispět na tento projekt, použijte, prosím, jako variabilní symbol 200602 a toto číslo bankovního účtu: 0397915339/0800.
Hlavní navigace:


Zajímá Vás, jak se žije v českých hospicích?

Klikni a dozvi se více


Pouhá stokoruna pomůžeumírajícímu člověku prožít celý den bez bolesti

Našli jste zde potřebné informace?

Doporučte Umění doprovázet svým známým.

Zadejte Váš e-mail a doporučte tyto stránky